Osnovne informacije

Kao svugdje u svijetu gdje su ljudi nastanjeni uz vodu, još od vremena Japoda ribolov je vrlo zastupljena tradicionalna aktivnost kod stanovništva koji nastanjuje područje današnjeg Nacionalnog parka “Una”, a što je ostalo izraženo i do današnjih dana. Sportsko rekreativni ribolov u novije vrijeme predstavlja najzastupljeniju razonodu i za zaljubljenike prirode koji kao turisti posjećuju park uživajući u ribolovu koji je uobičajen i dozvoljen na bistrim i hladnim vodama rijeka Una i Unac. Proglašenjem Nacionalnog parka “Una” pa samim tim jednog dijela vodotoka Une, Unca i Krke zaštićenim, zakonodavac nije predvidio da strogim režimom zaštite zabrani ribolovne aktivnosti, već da iste uklopi sa predviđenim zaštitnim mjerama kao primarnim zadacima, a sa druge strane sa cjelokupnom turističkom ponudom parka, grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona.

Mnogim ribolovcima iz regije i cijele Evrope poznati su dosadašnji reviri za mušičarenje Unac i Una, a novom organizacijom ribolova stvoreni su uvjeti za daljnju popularizaciju ovog sporta na ove dvije rijeke. Posebno ističemo tri revira za mušičarenje koji predstavljaju u regionu jedinstvene ribolovne revire za zaljubljenike mušičarenja i to:

– Revir br. 1 “Martin Brod” u dužini od 7,5km (u sklopu ovog revira se nalazi posebni dio mušičarskog revira “Unac” dužine 900m),
– Revir br.  1B “Kulen Vakuf” dužine 1,5km.

Uspostavljena su četiri revira za ljubitelje ribolova metodom varaličarenja sa umjetnim mamcem i ribolova sa vodenom kuglicom i to :

– Revir br. 2 “Ćelije – Klisa” u dužini od 14,5km,
– Revir br. 4 “Dvoslap” dužine 5,5km,
– Revir br. 1A “Gečet” u dužini od 3km,
– Revir br. 5 “Očigrije” u dužini od 1,7km.

Sezona ribolova

01.03. do 30.09 – Potočna pastrmka / Salmo trutta

01.05. do 30.09 – Lipljen / Thymallus thymallus

Pravila

Zabrane