Water sample. Hand collects water to explore. Concept - water purity analysis, environment, ecology. Water testing for infections, permission to swim. selective focus, place for text

Projekat EcoSUSTAIN​

Javno preduzeće Nacionalni park “Una” jedan je od partnera koji vrši implementaciju projekta pod nazivom EcoSUSTAIN – “Ekološki održivo upravljanje zaštićenim mediteranskim područjima na temelju unaprijeđene naučne, tehnološke i upravljačke baze znanja”, a čija implementacija je počela 1. novembra 2016. godine. Ovaj projekat je financiran iz EU programa Interreg Mediterranean, u projektu sudjeluje 10 partnera iz Italije, Grčke, Španije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Projekat EcoSUSTAIN predstavlja zajedničku suradnju u cilju održavanja bioraznolikosti i prirodnih ekosistema putem jačeg upravljanja i umrežavanja zaštićenih područja kroz izgradnju kapaciteta, inovativnih tehnologija i unaprijeđenja baze znanja menadžmenta. Pored poboljšanja upravljanja i umrežavanja vršit će se kontrola i praćenje kvalitete vode putem najsuvremenije ICT tehnologije, čime ćemo obezbjediti dugoročno praćenje na temelju satelitske obrade podataka.

projekat-sava-ties

Projekat SavaTies​

Sava TIES je započeo 1. juna 2018. godine i tijekom iduće tri godine projekat se će sprovoditi na području četiri zemlje kojima protječe rijeka Sava – Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija. Cilj je pronaći učinkovito rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka. To su biljke koje prirodno ne žive na našem području već su unesene namjernim ili nenamjernim ljudskim utjecajem. Nekontrolisano se šire slivom rijeke Save, imaju negativan utjecaj na druge zavičajne vrste ili čak u potpunosti istiskuju, smanjuju plodnost tla, zarastaju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod obrane od poplava i slično. U sklopu projekta, na sedam područja u četiri zemlje, testirat će se različite metode za učinkovito uklanjanje biljaka. Naglasak je na međusektorskoj suradnji jer jedino učinkovitom suradnjom različitih struka, nacionalnih/lokalnih vlasti i lokalnog stanovništva možemo doći do željenih rezultata.

Projekat "Divljina i život zvijeri NP Una - Faza VUK"

Cilj projekta je kontinuitet u stvaranju podloge za očuvanje i obnovu biološke vrijedne baštine raznolikosti Nacionalnog parka Una, s naglaskom na faunu kralješnjaka i globalnog ugroženih vrsta velikih zvijeri, usvajanje novih znanja, njihovo pretvaranje u novu gospodarsku vrijednost prostora. Vrlo je bitno da se projektom uspostave mehanizmi za dugoročne aktivnosti kojima bi se osigurala zaštita populacije, praćenje i inventarizacija populacije vuka u NP Una. Za očuvanje bioraznolikosti uvodi se niz mjera, među kojima su kao prva faza znanstvena istraživanja sa akcentom na inventarizaciju i utvrđivanje stanja. Potom se rade planovi zaštite, oporavka i upravljanja za pojedine rijetke, ugrožene i endemične vrste, implementiraju međunarodne konvencije i sporazumi, kreiraju nove liste zaštićenih vrsta, identificiraju indikatori zaštite i osmišljava monitoring. Sve ovo je dovoljan razlog da se projekat Divljina i život zvijeri NP Una nastavi sa fokusom na teren Nacionalnog parka i tendencijom “izlaska” iz prostora NP Una.