Česta pitanja

Loženje vatre je prema članu 6. Zakona o NP “Una” strogo zabranjeno izvan za to određenih i uređenih mjesta. Loženje vatre za posjetioce je dozvoljeno u piknik prostoru samo na roštiljima čije ložište je izdignuto iznad zemlje i to u gornjem dijelu lokaliteta Štrbački buk i u piknik zoni Lučica – Martin brod.

U Nacionalnom parku Una posjetiteljima je dozvoljeno kupanje u rijeci Uni na posebno označenim i za to predviđenim mjestima za vrijeme dok su ulazi u posjetilačke zone otvoreni. Zabranjeno je kupanje 50m uzvodno i nizvodno od slapova na rijeci Uni, hodanje po sedrenim barijerama te kupanje u drugim rijekama parka. Predlažemo kupalište Piskar koje se nalazi na putu od Orašca prema vodopadu Štrbački buk.

Posjetioci Nacionalnog parka Una mogu odabrati neku od sljedećih aktivnosti: biciklizam, adrenalinski rafting i kajak, ribolov i planinarenje/pješačenje.

Ulaz broj 3 – Ćelije je najpristupačniji i najfrekventniji ulaz koji vodi ka Štrbačkom buku, nalazi se na dionici koja vodi od Orašca prema Štrbačkom buku. Radi se o asfaltiranom i makadamskom putu u dužini od 8km a ulazno-kontrolni punkt se nalazi u selu Ćelije. Prometovanje ovom dionicom je dozvoljeno samo za putnički promet tj. automobile i minibus vozila do maximalno 35 sjedišta kao i motociklima. Velikim autobusima nije dozvoljeno prometovanje ovim putem s obzirom da je na određenim dijelovima put uzak i nije prilagođen za velika vozila s toga za organizirane velike grupe vršimo posredništvo u organizaciji prijevoza.

Psima je dopušten ulaz u park isključivo u pratnji vlasnika i tokom boravka cijelo vrijeme mora biti na povodcu. Pri prijevozu (autobusom, minibusom) pas mora imati brnjicu. Prilikom posjete Nacionalnom parku psima nije dozvoljen pristup u unutrašnji prostor sakralnih objekata.

Nije dozvoljeno loviti ribu izvan granica revira određenih Odlukama Nacionalnog parka Una kao i rekreacijski ribolov bez validne ribolovne dozvole, nije dozvoljeno ni loviti, hvatati, rastjerivati ili uznemiravati divljač i druge životinjske vrste.

Invalidi rata i članovi Udruženja šehida i poginulih boraca (branitelja) imaju slobodan ulaz u predočenje iskaznice i lične karte. Za grupe koje broje 25 i više posjetitelja odobrava se slobodan ulaz za vodiča grupe i vozača autobusa. Ulaz u Nacionalni park se ud predočenje ličnog dokumenta i dokumenta o vlasništvu ne naplaćuje osobama koje imaju nekretnice u posjetilačkim zonama. Besplatan ulaz u posjetilačke zone imaju novinari uz pokaz validne službene iskaznice sa fotografijom. Sve posjetiteljke koje se zovu Una imaju besplatan ulaz u posjetilačke zone uz predočenje validnog dokumenta sa fotografijom.

Kampiranje u Nacionalnom parku Una dozvoljeno je isključivo u organiziranim kampovima odnosno mjestima predviđenim za tu svrhu. Preporuka je piknik zona “Lučica” uređena za kampiranje i opremljena sanitarnim čvorom, a nalazi se na ulazu u Martin Brod.

Ako želite zadržati svoje ugodne uspomene na Nacionalni park Una, posjetite naš Info Point ili upravu Nacionalnog parka i odaberite suvenir po vašem izboru. Naši Info Point-i se nalaze na ulazima Gorjevac, Ćelije i Martin Brod a uprava se nalazi na adresi Bosanska 17d, 77000 Bihać. U ponudi imamo razglednice sa motivima, naljepnice sa grbom i turističke mape.