Projekat „Istraživanje, inventarizacija i kartiranje gljiva Nacionalnog parka Una“

Projekat „Istraživanje, inventarizacija i kartiranje gljiva Nacionalnog parka Una“ je prijavljen na Javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša F BiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu, a prema rezultatima Javnog konkursa prihvaćen je u potpunosti. Vrijednost projekta je 80.000,00 KM.

Cilj projekta je utvrditi koje vrste gljiva žive na području Nacionalnog parka Una, njihovu koegzistenciju sa okolišem i rasprostranjenost, te na temelju rezultata predložiti mjere zaštite staništa gljiva.

S tim u vezi, danas je održan prvi sastanak sa projektnim timom. Implementacija projekta će se organizirati kroz tri radna tima. Projektni, ekspertni i terenski tim.

Operativni projektni tim (OTim) čine:

  • Mr.sc. Amarildo Mulić, direktor NP Una,
  • Šemsudin Bajrić, dipl.ecc., voditelj projekta i voditelj OTima,
  • Prof.dr.sc. Vildana Alibabić, stručni suradnik, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,
  • Prof.dr.sc. Samir Đug, stručni suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu,
  • Dipl.ecc. Rejhana Hadžić, uprava NP Una, voditelj subtima za operativno-tehničke poslove,
  • Dipl.ing.šum. Emir Delić, uprava NP Una, voditelj subtima za terenski rad.

Ekspertni tim (ETim) čine:

  • Šemsudin Bajrić, dipl.ecc., voditelj projekta i voditelj OTima
  • Prof.dr.sc. Vildana Alibabić, stručni suradnik, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
  • Prof.dr.sc. Samir Đug, stručni suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Prof.dr.sc. Zemira Delalić, stručni suradnik, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću

Terenski tim (TTim)

Terenski tim (TTim) je tim zadužen za terenski rad. TTim će imati ukupno oko 15 osoba i čine ga, pored ETima, gljivari, studenti Univerziteta u Bihaću ili mlađi zainteresirani istraživači i suradnici JP NP Una.

Rok za završetak projekta je april 2023. godine.