OBUSTAVA JAVNOG OGLASA

OBAVIJEST

o obustavi provođenja postupka prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

u JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać

 

Sukladno Zaključku Vlade Federacije BIH V broj: 664/2023 od 04.05.2023. godine, obustavlja se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać (broj: 01-0793 od 20.04.2023. godine) objavljen dana 29.04.2023. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Nacionalnog parka Una.

Ovim Zaključkom Vlade Feeracije BIH su zadužene sve ustanove, institucije, zavodi, agencije čiji je osnivač Federacija BiH i privredna društva sa učešćem državnog kapitala da odmah obustave započete raspisane javne konkurse i prijeme u radni odnos, uz izuzetak onih koje na prijedlog resornog federalnog ministarstva odobri Vlada Federacije BiH.

S tim u vezi, predmetni Javni oglas se obustavlja do daljnjeg.

O daljem statusu objavljenog Javnog oglasa, kandidati će biti blagovremeno obavješteni putem službene web stranice Nacionalnog parka Una (www.npuna.ba).