Obustava javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i dva izvršna direktora JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać

JAVNO PREDUZEĆE NACIONALNI PARK „UNA“ D.O.O. BIHAĆ

Na osnovu člana 12. Zakona o Javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH” broj: 08/05, 81/08 i 22/09), člana  44. i 47  Statuta Javnog Preduzeća Nacionalni park „Una“, d.o.o. Bihać, (”Službene novine Federacije BiH” broj: 58/09, 31/14),  a na osnovu  Rješenja  Općinskog suda u Bihaću broj: 17 0 P 125537 22 P od 22.12.2022. godine., Nadzorni odbor Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, objavljuje  

OBUSTAVU JAVNOG  KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA I DVA IZVRŠNA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK „UNA“ D.O.O. BIHAĆ

OBUSTAVLJA se Javni  konkurs za izbor i imenovanje direktora i dva izvršna direktora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać,  objavljen u Službenim novinama Federacije BIH broj: 99 od 14.12.2022. godine, listu Dnevni avaz od 09.12.2022. god., listu „Unsko-sanske novine-Krajina“ od 09.12.2022. godine i na WEB stranici Nacionalnog parka Una od 09.12.2022. godine..

Obrazloženje: Javni konkurs se obustavlja na osnovu Rješenja Općinskog suda u Bihaću kojim se nalaže  obustava raspisanog Javnog konkursa.