Vodiči operativnih i sigurnosnih standarda

Nacionalni park Una u saradnji sa projektom USAID Turizam predstavljam vam okvir vodiča za operativne i sigurnosne standarde u turističkim aktivnostima biciklizma, pješačenja i raftinga.

Standarde je pripremio projekat USAID Turizam u saradnji sa slovenačkom agencijom Good place specijalizovanom za turizam i aktivnosti na otvorenom kao i promociju i brending destinacija.

 

Cilj ovog vodiča za operativne i sigurnosne standarde je da se operaterima u sektoru avanturističkog turizma u prioritetnim segmentima (pješačenje, biciklizam i rafting) pruže konkretne smjernice o tome kako usvojiti i pridržavati se međunarodno priznatih sigurnosnih standarda u radu.  

 

Ovaj Vodič ne mijenja potrebu za strožijim i dosljednijim zakonodavstvom te za većim brojem politika kojima se uređuju aktivnosti avanturističkog turizma, ali nudi neke konkretne smjernice nosiocima djelatnosti. Također, on ne rješava pitanje nedostatka međunarodnih standarda, ali budući da se zasniva na najboljim međunarodnim praksama, pruža međunarodno priznate smjernice i kriterije.  

 

Pozivamo sve ponuđače navedenih turističkih aktivnosti koji svoje programe izvode na području Nacionalnog parka Una da se upoznaju sa ovim standardima i svoje aktivnosti u najvećoj mogućoj mjeri usklade sa njima.

Podsjećamo da je ovaj vodič utemeljen na preporukama slijedećih standarda:

 

  • ISO 21101: Avanturistički turizam – Sistemi upravljanja sigurnošču
  • ISO 21102: Avanturistički turizam – Lideri – Lične kompetencije
  • Standard za vodiče u avanturističkom turizmu  (ATTA)
  • Smjernice u vezi sa COVID-19 Zdravlje i sigurnost u avanturističkom turizmu  (ATTA)
  • Kriteriji Globalnog Vijeća za Održivi Turizam (GSTC) za sektor hotela i tur operatora

 

 

Uvjereni smo da će stremljenje ka potpunoj primjeni ovih standarda u velikoj mjeri unaprijediti kvalitet pružanja usluga avanturističkog turizma na području Nacionalnog parka Una.

 

Indirektno, implementacija ovog standarda će doprinijeti većem nivou osposobljenosti osoblja, većem broju međunarodno certificiranih vodiča, sigurnijim i zelenijim iskustvima, čišćem i bolje zaštićenom okolišu, te većem kvalitetu proizvoda avanturističkog turizma. Kao rezultat toga, Nacionalni park Una i BiH će poboljšati svoju globalnu poziciju i privlačnost kao destinacija za avanturu na otvorenom.  

Pozivamo vas na nam se primjenom ovih standarda pridružite u unapređenju kvaliteta turističkog iskustva na području Nacionalnog parka Una.

Preporuke za primjenu međunarodnih standarda - biciklizam

Preporuke za primjenu međunarodnih standarda - planinarenje

Preporuke za primjenu međunarodnih standarda - rafting