Potpisan sporazum o suradnji NP “Una” i JU ZOP SDŽ

Suradnja između JP Nacionalni park “Una” i JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko—senjske županije zvanično je utvrđena sporazumom o suradnji.

01. aprila 2022. godine u Bihaću, predstavnici ove dvije institucije, direktor JP NP “Una” Amarildo Mulić i ravnateljica JU ZOP LSŽ Tomislava Maratović Jurković ozvaničili su partnerstvo.

Suradnja je uspostavljena sa ciljem zajedničkog djelovanja u oblasti zaštite i očuvanja prirodnih i kulturno-historijski vrijednosti u području srednjeg dijela toka rijeke Une, unapređenja upravljanja i institucionalnog razvoja, održivog razvoja pograničnih regionalnih samouprava, kao i kvalitetnijeg sistema upravljanja, zajedničke pripreme i apliciranja projekata na raspoložive fondove, zajedničke prezentacije i promocije zaštićenih područja, razmjena znanja i iskustva između zaposlenika, zajedničkih znanstveno-stručnih istraživanja s obje strane rijeke Une.

 

 

U jesen 2021. godine je održan zajednički sastanak u upravi JP NP “Una” u Bihaću i obilazak terena kada se razgovaralo o prioritenim budućim koracima, te zajedničkom djelovanju u cilju zaštite ovog područja s obje strane Une. S toga su već pokrenute radnje od strane JU ZOP LSŽ za izradu stručne podloge u cilju proglašenja zaštićenog područja gornjeg toka rijeke Une na području Republike Hrvatske. Proglašenjem ovog zaštićenog područja povećati će se stupanj zaštite kompletnog područja gornjeg toka rijeke Une i kreirati uvjeti za dugoročnu zaštitu cjelokupnog područja.