22. april – Dan planete Zemlje

Investirajte u našu planetu!

“22. april – Dan planete Zemlje” se ove godine obilježava pod sloganom “INVESTIRAJTE U NAŠU PLANETU”, a fokusira se prvenstveno na posljedice klimatskih promjena na Planetu koje svi već osjećamo i s toga smo danas ugostili prijatelje i suradnike Nacionalnog parka “Una” i zvanično obilježili početak suradnje između USAID Developing Sustainable Tourism in Bosna & Herzegovina – Turizam, Nacionalnog parka “Una” i Svjetskog fonda za zaštitu prirode WWF Adria uz podršku Federalno ministartstvo okoliša i turizma a koji će rezultatirati stvaranje novog Plana održivog upravljanja Parkom i uključivanje lokalne zajednice u aktivnu provedbu istog, te realizaciji drugih aktivnosti vezanih za podizanje svijesti o privrednoj i ekološkoj vrijednosti zaštićenih područja, promovisanje, očuvanje i širenje zaštićenih područja. 

U znak poštovanja i zahvalnosti prema Nacionalnom parku “Una” gosti su danas nakon obilaska prirodnog fenomena i najvišeg vodopada na rijeci Uni “Štrbački buk” posadili sadnice autohtone vrste kruške u ovoj posjetilačkoj zoni Parka.
Zahvaljujemo se ministrici FMOIT-a dr. Editi Đapo, gospodinu Karl Wurster – direktoru Ureda za ekonomski razvoj USAID-a, gospodinu Ibrahim Osta – šefu USAID Turizam, gospodinu Đorđu Stefanović – šefu WWF Adria u BiH, kao i svim prisutnim gostima, prijateljima, predstavnicima medija što su ovogodišnju proslavu Dana planeta Zemlje s nama prigodno obilježili u Nacionalnom parku “Una”, te posvetili pažnju i stavili fokus upravo na naš uspješan dugogodišnji rad posvećen zaštiti, očuvanju i razvoju cjelokupnog područja.

Projekat „Istraživanje, inventarizacija i kartiranje gljiva Nacionalnog parka Una“

Projekat „Istraživanje, inventarizacija i kartiranje gljiva Nacionalnog parka Una“ je prijavljen na Javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša F BiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu, a prema rezultatima Javnog konkursa prihvaćen je u potpunosti. Vrijednost projekta je 80.000,00 KM.

Cilj projekta je utvrditi koje vrste gljiva žive na području Nacionalnog parka Una, njihovu koegzistenciju sa okolišem i rasprostranjenost, te na temelju rezultata predložiti mjere zaštite staništa gljiva.

S tim u vezi, danas je održan prvi sastanak sa projektnim timom. Implementacija projekta će se organizirati kroz tri radna tima. Projektni, ekspertni i terenski tim.

Operativni projektni tim (OTim) čine:

  • Mr.sc. Amarildo Mulić, direktor NP Una,
  • Šemsudin Bajrić, dipl.ecc., voditelj projekta i voditelj OTima,
  • Prof.dr.sc. Vildana Alibabić, stručni suradnik, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,
  • Prof.dr.sc. Samir Đug, stručni suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu,
  • Dipl.ecc. Rejhana Hadžić, uprava NP Una, voditelj subtima za operativno-tehničke poslove,
  • Dipl.ing.šum. Emir Delić, uprava NP Una, voditelj subtima za terenski rad.

Ekspertni tim (ETim) čine:

  • Šemsudin Bajrić, dipl.ecc., voditelj projekta i voditelj OTima
  • Prof.dr.sc. Vildana Alibabić, stručni suradnik, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
  • Prof.dr.sc. Samir Đug, stručni suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Prof.dr.sc. Zemira Delalić, stručni suradnik, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću

Terenski tim (TTim)

Terenski tim (TTim) je tim zadužen za terenski rad. TTim će imati ukupno oko 15 osoba i čine ga, pored ETima, gljivari, studenti Univerziteta u Bihaću ili mlađi zainteresirani istraživači i suradnici JP NP Una.

Rok za završetak projekta je april 2023. godine.

 

Potpisan sporazum o suradnji NP “Una” i JU ZOP SDŽ

Suradnja između JP Nacionalni park “Una” i JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko—senjske županije zvanično je utvrđena sporazumom o suradnji.

01. aprila 2022. godine u Bihaću, predstavnici ove dvije institucije, direktor JP NP “Una” Amarildo Mulić i ravnateljica JU ZOP LSŽ Tomislava Maratović Jurković ozvaničili su partnerstvo.

Suradnja je uspostavljena sa ciljem zajedničkog djelovanja u oblasti zaštite i očuvanja prirodnih i kulturno-historijski vrijednosti u području srednjeg dijela toka rijeke Une, unapređenja upravljanja i institucionalnog razvoja, održivog razvoja pograničnih regionalnih samouprava, kao i kvalitetnijeg sistema upravljanja, zajedničke pripreme i apliciranja projekata na raspoložive fondove, zajedničke prezentacije i promocije zaštićenih područja, razmjena znanja i iskustva između zaposlenika, zajedničkih znanstveno-stručnih istraživanja s obje strane rijeke Une.

 

 

U jesen 2021. godine je održan zajednički sastanak u upravi JP NP “Una” u Bihaću i obilazak terena kada se razgovaralo o prioritenim budućim koracima, te zajedničkom djelovanju u cilju zaštite ovog područja s obje strane Une. S toga su već pokrenute radnje od strane JU ZOP LSŽ za izradu stručne podloge u cilju proglašenja zaštićenog područja gornjeg toka rijeke Une na području Republike Hrvatske. Proglašenjem ovog zaštićenog područja povećati će se stupanj zaštite kompletnog područja gornjeg toka rijeke Une i kreirati uvjeti za dugoročnu zaštitu cjelokupnog područja.

Održana prva radionica “Izrada planskih dokumenata NP Una”

Danas je u Bihaću održana prva radionica za izradu planskih dokumenata Nacionalnog parka Una!
USAID Turizam u saradnji s JP Nacionalni park UNA i WWF Adria, uz tehničku podršku konsultantskog tima Nature & Adventure i Wise for Nature, radi na izradi novog plana upravljanja Nacionalnim parkom Una.
Ova radionica okupila je predstavnike vladajućih struktura lokalne vlasti, te relevantne aktere iz sfere turizma u NP Una. Kroz predstavljanje glavnih aktivnosti NP Una i analizom trenutnog stanja, želimo aktivno uključiti lokalne zajednice i unaprijediti sistem posjećivanja.
Krajnji rezultat je stvaranje održivog plana angažmana zajednice i upravljanja posjetama, čime će se poboljšati atraktivnost i spremnost BiH da odgovori potrebama međunarodnog turističkog tržišta, s fokusom na ljubitelje outdoor aktivnosti i prirode.
USAID Turizam nastavit će s podrškom očuvanju i promoviranju prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine!